« Home | Cukaro  » | Branko  » | Maskata  » | Пијаните легенди » | Бандата “Чакмаци“ » | Kamenjata na koi i jas neznam kako ne berese...   » | Како се живееше тогаш » | » | » | »

Чукаро пак

Море бе... иако Чукаро успеа да го достигни врвот и светот да чита за неговата кариера и за сите негови достигнувања, сепак упорно работи на своите истражувања и уште не е свесен шо се се случва околу него... па и шо ќе е свесен ко единствениот испитаник во истржувањата шо ги врши во врска со алкохолот е самиот тој...
Туку ај да не го тупам многу, еве на светот ќе му понудам и да го слушне на http://www.geocities.com/bukarski/Cukar.mp3, а не само да го гледа и да чита за него...
пи ес
Уживајте ќе има уште