Monday, May 14, 2007

Најдобрата македонска печалбарска поезија

Не, не е Т’гата...

Kolbasi so Graf

Are Good for the Heart,
The more you eat
The more you Fart.

The more you Fart
The Better you Feel,
So lets have kolbasi so graf with every Meal

Авторот е непознат, а од она што го знам од наставничкката до 4-то одделение, дека доколку црешата е во ливадата, а ливадата е ничија тогаш и црешата е ничија... слободно можам да кажам дека песната е народна.
Ама не македонска народна!!!
Македонско-дијаспорска народна песна!!!