« Home | ambicija  » | rezervisano  » | ?????????  » | Ех... само колку ги имааа... Кога е во прашање кур... » | Извинување » | Доживување бр.6 » | Доживување бр.5 » | Доживување бр.4 » | Доживување бр.3 » | Доживување бр.2 »

Ова е само дел од она шо можи да се види во Маџермаале

Допрва следат и други примери кои шо ќе ви докажат дека сме најуникатни. Ќе ви ги покажев и други слики ама ај за друг пат ќе одложиме оти еве телефонот шушти...
Абе да ви ебам Македонски Телекомуникации...
Ех... колку само сакав ова јавно да го кажам...