« Home | Муфтиња » | На чикмакот пред Европа » | Koljce na "rabota"  » | Нашиот Кољче » | Ај да се исповедаме » | Битолчани » | Plakat  » | Ај да видиме сега кој од вас е барем малку заинтер... » | “Ефитини“ маџермаалски финти и изреки » | Да си знајте две нешта »

Извинвање

Морам да се извинам овај пат оти остај то шо ме мрзеше да објавам нешто туку и оваа заебаната интернет врска ме изеде... Да се надеваме дека во иднина барем со интернетот нешто ќе се реши тука во оваа држава. Море шо ќе се реши, ние име немаме па за интерент ќе преговараме, туку ај, ѓомити има некој да среди...