« Home | Дожд во Битола » | ... » | За Скопље со лубов » | Со љубов и како знак на благодарност » | Без коментар » | Виза за Австралија » | Fuckin Americans » | Родители... и како да дознаете дека ве сакаат » | 101 (сто и првиот) пост » | За глупите »

Колку се глупи американците

Е навистина се најголемите морони во историјата на човештвото. Не треба многу да се истражува за да се поврди тезата дека се најглупавата нација, доволно е да се види од сликата каде што така уууубаво им е објаснето колку е длабока дупката во Guatemala City.
Па чудна работа... глупави се, ама на еден доста симпатичен начин. Имаат неверојатна креативност кога е во прашање нивната глупавост, а и ефективни се. Колку и да се глупави, сепак 90% од американците, преку овај пример би имале претстава колку е длабока дупката :)

Еве ја сликата


А подолу ви го копирам текстот од блогот на Џам

Не се работи за космичка црна дупка. Оваа црна дупка е предизвикана од човекот. Како што пренесува National Geographic, се работи за импозантна црна дупка од околу 100 метри во длабочина. Дупката од предградието на Guatemala City баботи, од адските длабочини мрмори водата и лесниот ветер ја носи миризбата на канализација. И како што велат учените глави, за да се создаде црната дупка потребни се одредени природни предуслови, како поплавување на гипсена или солена почва, но условите се потполни ако имаме обилно натопување со лајна. Така да, по мене, клучен елемент е срањето. Ако се согласиме дека кај нас имаме развиена сераторска мрежа и пракса, како кај надлежните така и кај пошироката популација, тогаш опасноста од појавата на домашни црни дупки е тука, под нас. Заборавете на земјотресите и климатските промени, ние имаме проблем со канализационите црни дупки. Ако канализацијата излезе од форма тогаш ни преостанува само надежта во составот на земјата под нашите нозе. Меѓутоа познавајќи ја ph вредноста на срањето од надлежните и обилниот анален излив на скриени фрустрации од граѓанството кој секојдневно се истура во канализацијата може да претпоставам дека се изгледни шансите срањето да одработи понекоја црна дупка на наше тло. Дека срањето е сериозен проблем поткрепа може да најдеме и во историските податоци од римско време. Еден од симптомите на пропаѓањето на Римската Империјата беше и неканализираното срање. Срањето е феномен кој треба да се истражува, но неподносливото б‘здење ме одбива од посочениот феномен. Како и повеќето редовни корисници на канализационата мрежа, овде пуштам вода и бидејќи навремено ги подмирувам сметките оставам на соодветно опремените надлежни институции и тендерски избраниот приватен сектор да се позанимаваат со феноменот и мојата нередовна столица.

Што ти прави техноратијата, вчера го ставив денес сум кај тебе.

Поздрав

Е па то е... во иднина пази што ставаш, оти пак ќе си го видиш тука :)

Post a Comment